Skip to content Skip to footer

 

פייסבוק מקצועי – מאמר ב’קו לחינוך” – רוח החינוך וחינוך הרוח

פייסבוק מקצועי – מאמר ב”חינוך נכון” על הורות טובה

פייסבוק מקצועי – לינק לחוברת על זכויות אדם לילדים

2008 – מסופר נני לסוקרטס – כתבה של רביד פלג המבוססת על ראיון עם טליה בירקאן

http://mom.nana10.co.il/Article/?ArticleID=579027&sid=154 – מאמר

מלווה באתגרי הורות הגלויים והנסתרים מן העין

שיח משותף עם הורים על האתגרים עם הילדים כמו אהבה, גבולות ועוד, ומתן כלים לחיים איכותיים.

מפגש אפשרי יעסוק בנושא: ניצוצות של הורות – פילוסופיה לילדים

במפגש נכיר את אופני החשיבה הפילוסופית של ילדים ושל מבוגרים ואת דרכי יישומה בחיים ובחינוך. נשחק בחשיבה ונתייחס למושגים הבאים: תבונה; שכל ישר; שכילה; אינטיליגנציה; חשיבה ביקורתית וחשיבה יצירתית; לוגיקה; פס”ח- פליאה, סקרנות, חקרנות (כספי); חקר וחקירה; מטא קוגניציה; חשיבה מסדר גבוה; חשיבה וחיים טובים; מחשיבה לפעולה – יזמות

  • מהי חשיבה פילוסופית? האם היא רצויה?
  • האם חשיבה היא דבר רצוי? באילו תחומים של חיינו?
  • על מה אנו אוהבים לחשוב? כיצד אנו מרגישים נוח לחשוב? האם יש חשיבה טובה?
  • כיצד ילדים חושבים פילוסופית – והפילוסופים הגדולים?
  • האם הפילוסופיה היא הצל של חיינו? כיצד היא יכולה להשפיע על חיינו?
  • פילוסופיה לילדים – הצעת כלים לשימוש יומ-יומי

 

  • אפשר לעסוק גם בנושא ההורות – כיצד לגשת את הלב של ילדים, סוגיות של עצמאות ותלות, נתינה וגבולות ועוד.

 

  • בהקשר הזה, אפשר לעסוק בקשרים בתוך המשפחה – אתגרים ותובנות.

 

 

Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy