Skip to content Skip to footer

 

לשים את הפלאייר של אימון פדגוגי

 

פייסבוק אישי – רדיו קס”ם 106 fm עם הדס גניס – על חינוך

 

פייסבוק מקצועי – מאמר: חינוך בעולם של מלאכים – בין רציונאליות למיסטיקה בתוך ספר: חינוך, מהות ורוח בעריכת: ישעיהו תדמור ועמיר פריימן. הוצאת מופ”ת

 

פייסבוק מקצועי – 2009 – מאמר: “תיקון עולם” החינוך – תיקון חינוכי של העולם: http://my.mli.org.il/Mli_Pdf/Graduate/Mandel.BIRKAN.pdf

מכון מנדל למנהיגות חינוכית

 

2007 – Access and Shared Citizenship In American History

מרחבים – המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל – תכנית

 

מאמנת להצלחה חינוכית – ליווי לתו איכות בית ספרי

“אפשר ליצור חזון וערכים יחד. אפשר לשלב יעדים משותפים בתרבות הארגונית ולהניע להצלחה”

 

פייסבוק מקצועי – צילומים של המלצות מבתי הספר

המלצות:

טליה יקרה,

המפגשים איתך לא היו הוספת דברים חיצונית אל מפגשי חשיבה ויצירת תובנות
בדרך של “חימום” גרמת לנו לדייק את עצמנו ביצירת המוצר שלנו ואריזתו. עזרת לנו לדייק את שמנו, לחדד את משפט ההבטחה, לשלות את אבני היסוד, לזקק את הערכים, לזהות את העקרונות המנחים ולבחור את הפעולות והכלים המתאימים אשר יובילו להצלחת המוצר
עדינות ונעם הליכות, חשיבה פילוסופית ומדויקת ואינטלקטואלית היו חלק בלתי נפרד מהמפגשים עימך
תודה על הדרכה מסורה, אמיתית וישרת דרך. תודה על הכוונה במסע אל המוצר ואריזתו, בדיאלוגים אמיתיים ושיח משמעותי מעורר חשיבה, כן ואמיתי.
אין ספק כי הקרנת חום והדבקת אותנו בחיוניותך
מודים לך על כול מה שנתת”
בהערכה רבה בית-ספר “סביונים”, נס ציונה

בס”ד
לטליה היקרה,

תודה רבה על ההשתלמות היפה, המעשירה והמלמדת שסחפה אותנו למסע אל תוך הנפש וחיברה אותנו לעולמות ידע רבים במגוון תחומים
למדנו על חינוך הוליסטי שנוגע בתחומים רבים במרחב הכולל בו לומדים ילדינו
תרמת לנו רבות מהעולם העשיר שלך ומהידע הנרחב
בהערכה.”
צוות בית חינוך דרכי נעם, קצרין”

 

“משפחת “רמז” מרגישים חבים לך תודה על ההדרכה המקצועית שתרמה להשבחת הלמידה באופייך המיוחד, בכישורייך ובידיעותיך הבלתי נדלים הצלחת להדריך אותנו ולהובילנו ללמידה משמעותית, אשר משלבת הגיון עם אינטואיציה, שכל עם רגשות, המשגה עם התנסות, רעיון עם משמעות
תודה לך על המסע המוצלח, בהערכה רבה”
בית-ספר “רמז”, יהוד

“רציתי להודות לך על ההשתלמות. נגעת בנקודות חשובות ומשמעותיות והעלית את הנושאים הכי חשובים בחיים. צריכה כל בוקר תזכורת לדברים הללו. הקשבה. התמקדות בפנימיות ולא להיגרר. מה לשדר ומה להיות. להיות בשליטה על הסיטואציה ומצד שני להתעלות עליה. ועוד.
היה כיף שההשתלמות ממש התחברה לתורת הנפש בתניא וחסידות..
הרבה הצלחה בהמשך.”

מורה מבית-חינוך “דרכי נעם”, קצרין

 

“בסופו של תהליך רוצות אנו לומר לך תודה. תודה על מה שהיית עבורנו ובשבילינו- על כוחך, על רוחך ועל יופייך הפנימי, כמו החיצוני”.

בית-ספר “אירוס”, נס ציונה

 

אימון פדגוגיה ותוכן בשלושה היבטים:

 • אקדמי – השדה הרעיוני של המחקר ושל המושגים שבתפיסה
 • פדגוגי – תרגום הרעיונות התיאורטיים לעשייה חינוכית ולתוכנית לימודים
 • ארגוני – בניית מערך ארגוני התומך ברעיונות ובמעשה החינוכי

 

היבטים של יעוץ ארגוני

אקדמית: מחקר, פיתרון בעיות: חשיבה יצירתית, חשיבה ביקורתית, חשיבה אכפתית

מיתוג: בנייה משותפת של חזון ארגוני, ניסוח ייעוד וערכים

אסטרטגיה: תכנית פעולה כוללת מטרות ויעדים מונחית חזון

מבנה ושינוי ארגוני: פתרון בעיות אפקטיבי ובניית מערך ארגוני תומך מבוסס חזון

ניהול מנהיגות: פיתוח הנהלה וצוותים ומתן כלים לניהול מצמיח ולתקשורת מטיבה – אימון וליווי אישי למנהל/ת הארגון החינוכי ולעובדיו

הון אנושי: בניית פלטפורמה לצמיחה, ליווי משברים, שיפור תהליכים וליווי – תקשורת בונה ואפקטיבית ויצירת מודל שיח בית-ספרי מכיל (מורים – תלמידים – הורים)

 

פיתוח פרויקטים: כתיבה משותפת של תוכניות תואמות חזון

פדגוגיה: תרגום לעשייה חינוכית ולתוכניות לימודים, פדגוגיה מוטת עתיד

אריזת מוצרים: ליווי יישום והטמעה של תיקי מוצר בעלי תו איכות 

מקצוענות: מפגשי הכשרה והשתלמות לצוותים

סיפורו של הארגון: בניית נראטיב מצמיח

גישור וניהול משברים –  ליווי וישוב משברים פנים ארגונים או עם קהילת בית הספר (הורים) או אחר

דרך העבודה

אבחון – שיח פילוסופי לאבחון המציאות

מיפוי – מפת חשיבה של הרעיונות וההיבטים הרגשיים

פיתוח – הגדרת יעדים רצויים ובניית תכנית עבודה

יישום – הטמעת של מצוינות

 

 

 

 

מפגשים אפשריים:

מחזון לעשייה – “בניית תמונת עתיד” – הנראטיב שלנו

מיתוג – בנייה משותפת של תפיסת חזון ארגוני קוהרנטי עם אמונות וערכים

יצירת חזון ותפיסה ערכית לארגון – ביחד

שילוב יעדים ומטרות בתרבות הארגונית להניע להצלחה

לימוד של דרכים כיצד לצלוח את האתגרים החינוכיים והארגוניים

פיתוח – כתיבה משותפת של תוכניות לימודים תואמות תפיסת החזון והערכים

מבנה ארגוני – יצירת מערך ארגוני תומך החזון והערכים של הארגון החינוכי

בית קפה פדגוגי

עיסוק בסוגיות פדגוגיות העולות מתוך המשתתפים תוך התייחסות למבנה: פילוסופיה – פילוסופיה חינוכית – פדגוגיה – דידקטיקה ותוך הצגת מודלים וכלים נוספים כדי להתמודד עם אתגרים חינוכיים בגן ובכיתה.

שיפור האקלים הבית-ספרי

אקלים בית-ספרי הוא המרחב הכללי המקיף את בית-הספר והמאפשר את ההוראה הטובה ואת הלמידה המשמעותית של התלמידים. אקלים בית-ספרי כולל מספר רכיבים מרכזיים: צוות ההוראה ויחסיו עם הילדים וההורים; מרחב הכיתה ובית-הספר; הילדים ויחסיהם עם צוות ההוראה ועם ההורים; תכני הלימודים ואופן הטמעתם בעשייה החינוכית; הערכים והאמונות המנחים את העשייה החינוכית, היבטים רגשיים, חברתיים ועוד.

במסגרת ההשתלמות נבקש לחזק את האקלים הבית-ספרי על ידי העמקה, הבנה ויישום מיטבי של הלמידה המשמעותית המאפשרת לכל ילד/ה להגשים את הפוטנציאל שלהם למרות השונות שבין הילדים. כמו כן, נעסוק בנושא של משמעת והדרכים להקטנת בעיות משמעת בכיתה ובבית-הספר.

בכל מפגש נעבור את ארבעת השלבים: התנסות חווייתית – המללת החוויה – המשגה – יישום באופן הבא: נעסוק בכל מפגש בנושא אחד וניפגש איתו גם מהכיוון של החוויה וההתנסות וגם מן ההיבט התיאורטי מושגי. בחלק השני של המפגש, נעבוד עם תכנים שהמורים יביאו ונחשוב על דרכי יישום משמעותיות לכיתה. נסיים כל מפגש עם מתווי לעבודה בכיתה כדי שהמורות/ים יוכלו לקחת וליישם אותם בתכנים אחרים. המורים יתבקשו לספר במפגש הבא על ההתנסויות מן הכיתה.

תכנית ההשתלמות:

 1. פתיחה והכרות, תיאום ציפיות: יצירת שפה משותפת בקרב הצוות דרך עיסוק בהנחות יסוד חינוכית; מהו חינוך לעומת הוראה; מה הוא אקלים בית-ספרי תוך התייחסות למורים – ילדים – חומרי הלמידה – שיטות ההוראה. התייחסות לנושא הלמידה החווייתית כחלק מלמידה משמעותית.
 2. החיבור הרגשי – כמחזק למידה משמעותית
 3. פס”ח = פליאה, סקרנות, חקרנותכמחזקים למידה משמעותית
 4. שיח דיאלוגי פילוסופי – “קהילה חוקרת”
 5. הנאה – כמחזקת למידה משמעותית
 6. הנעה (מוטיבציה) – כמחזקת למידה משמעותית
 7. משמעת והתמודדות עם בעיות משמעת (גבולות וסמכות) – כמחזקות למידה משמעותית
 8. רלוונטיות ואקטואליזציה – כמחזקות למידה משמעותית
 9. סוגי “טקסטים” (ויזואלי, תנועתי, ועוד) – כמחזקים למידה משמעותית
 10. סיכום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy